Guest Book

Sign Guest Book
Fr Geoffrey G Attard
Dalkeith, Scotland

19-Jan-2005 12:41:59

Heart felt thanks for the impressive and detailed account of my stay in Dalkeith, Scotland. I have found the various pages of the website very interesting and I am sure it is one of the best current ways to keep contact with what is happening in Gozo's number one parish.

Emanuel Zammit
Sydney

19-Jan-2005 06:08:09

Success iehor ghall-parrocca taghna li qed tipprezenta website tant interessanti. Grazzi mill-qalb lil kull min qed jahdem biex lilna l-emigranti zzommuna nfurmati bl-attivitajiet kollha li jsiru fil-bazilika taghna.

Jason Joe Farrugia
Xaghra

13-Jan-2005 23:22:50

Site li tixraq lil parrocca tal-Belt Victoria.... Wahda mill-isbah websites lokali li hawn bhalissa... prosit u komplu aggornawha!

Dun Alfred Xuereb
Vatican City

12-Jan-2005 18:59:02

Prosit tassew tal-website ta' San Gorg li toffri materjal interessanti dejjem aggornat bi prezentazzjoni eccellenti. Keep it up. Hadt gost naqra dwar il-kontribut generuz li l-parruccani offrew b'risq dawk milquta bit-terremot fl-Asja. Il-Bambin jirrikumpensa kif jaf Hu l-gest nobbili li l-Parrocca tat preferenza lil dan il-fond minkejja l-htigijiet oneruzi tac-centru u tal-kappella. Xhieda sabieha tassew.

Andrew Formosa
Gozo

11-Jan-2005 20:37:28

Prosit hafna tas-site, site li tixraq lil din il-parrocca. Prosit ukoll tal-link li ghamiltu mal-website tar-radju Lehen il-Belt Victoria.

First |  Previous |  132  133  134  135  136 137  138  139  | Next |