Guest Book

Sign Guest Book
Stella Galea
USA

26-Dec-2012 19:55:46

Too many funerals this week at St.George's.May these souls rest in peace,and my deepest sympathy to their loved ones.

Fr Geoffrey G. Attard
Victoria, Gozo

17-Nov-2012 14:27:55

Today is the twelfth anniversary of the demise of Canon. Nicholas Vella Apap! May he rest in peace!

16-Nov-2012

Joe Grech
Malta

22-Jul-2012 15:01:52

Prosit tal-festa u daqs tant ihor grazzi tas-servizz li dejjem sibna fil knisja taghkom kull meta nitilghu hemm matul is-sena.

Anton Said
Malta

17-Jul-2012 17:15:02

Nixtieq il-Festa t-tajba lil kulhadd, specjalment il-morda, l-anzjani u dawk li jghixu wahedhom. Nitolbu l-ghajnuna ta' San Gorg fuq il-familji u z-zghazagh taghna.

VIVA SAN GORG

Alfred P. Camenzuli Hon.Life President - King's Ow
Kappara, Malta

14-Jul-2012 18:06:40

Il-Festa t-Tajba lill-Gorgiani kollha. Jiddispjacini li din is-sena ma nistax inkun maghkom. Viva San Gorg u l-iStillel ta' Malta u Ghawdex.

Previous |  1  2  3 4  5  6  7  | Next |  Last