Guest Book

Sign Guest Book
Georgina Casuti
Toronto Canada

12-Jul-2012 00:03:48

I wacthed the celebration of St Gerorge on the horse,it was very nice, I felt home sick, I wish I could recognize people maybe one day you'll have a zoom lens, Happy feast week to all of you, VIVA SAN GEORGE

Joseph Galea
Livonis Michigan

10-Jul-2012 19:04:49

Wishing all the Gorgjani far and wide A HAPPY FEAST......Our hearts and mind are with you during this beautiful week.....VIVA SAN GORG

carmel Camilleri
Attard

23-Apr-2012 16:02:42

Illum it-23 t'April igib il-ferh f'kull Qalb Gorgjana, ghaliex dan il-Jum ifakkarna fil-kitba subblimi ta' San Pier Damian: ''Il-festa tal-llum hija marbuta mal-ferh u l-Glorja tal-Ghid il-Kbir, qisha hagra prezzjuza tleqq li bi gmielha tkompli issebbah id-deheb li tkun ingastata fih' Aktar minn hekk ikompli : 'San Gorg ghadda minn ezercitu ghall-iehor; huwa halla d-dinjita ta' Tribun tal-art u dahal fl-ezercitu Kristjan.'
Dan il-Jum jaghtina l-hegga sabiex fir-Raba Hadd ta' Gunju niccelebraw festa Kbira u komplita minn kollox gewwa l-Belt Pinto - Qormi, imbaghad fit-Tielet Hadd ta' Lulju niccelebraw bil-Kbir it-tieni Parti tal-Festa Kbira Gorgjana li flimkien huma l-mudell tal-festi kollha.
F'ismi u f'isem il-Familja tieghi nawgura l-Ghid it-Tajjeb ta' San Gorg Megalo Martri, lil Gorgjani kollha imxerrda mad-dinja kollha.
Viva l-Patrun Etern taghna SAN GORG MEGALO MARTRI !!!!


Fr George Buttigieg
Burmarrad, Malta

23-Apr-2012 08:06:34

Nixtieq lil kulhadd il-Ghid il-Kbir it-Tajjeb, Ghid mimli hena bil-Qawmien ta' Kristu Rxoxt ma' kulimkien fid-dinja, u bhalma jghidilna l-Mulej (fl-Apokalissi), mimlija hena ukoll b'dawk li fiH inhaslu f'Demmu u bil-Palm f'idhom rebbieha Mieghu, partikolarment illum it-23 ta' April, l-Ghid ta' San Gorg, xhud Tieghu, rebbieh Mieghu, Qaddis Tieghu u Patrun taghna. Inhallu dal-ferh kollu mela jaghmel minna ulied ta' dehen ta' Gorgi taghna, biex bhalu ukoll nixhdu ghal Qawmien mill-Gdid ta' Kristu fid-dinja ta' llum u nitlobuh jidhol ghalina quddiem it-Tron Glorjuz ta' Alla halli jehlisna minn kull tigrib, kif dejjem ghamel! Il-Festa t-Tajba lill-Arcipriet, Kleru u poplu kollu Gorgjan, nawgura minn qabli. VIVA SAN GORG ANICI! Kunu Mbierka+++

MaryNancy Caruana
Australia

22-Apr-2012 16:13:00

Nixtieq l'festa tajba lil Gorgiani kollha ghawdxin.Min Sydney l'Australia nibat tislijiet lil huti kollha ta Bruno u l hbieb tieghi kollha. Nixtieq li kont hemm makhom inkanta u nfahhar li qaddis taghna San Gorg Martri . Nitlob lil San Gorg jixhet il Barka fuqna u fuq uliedna u ulied uliedna u l familji kollha taghna"Tislijiet u gawdu ghalina : Viva Gorgi Taghna'

Previous |  1  2  3  4 5  6  7  8  | Next |  Last