Guest Book

Sign Guest Book
George Xerri
Mississauga Ontario, Canada.

16-Jul-2011 13:19:12

Nixtieq il festa t-tajba lil shabi kollha Gorgjani w lil dawk kollha li ghandhom il fjamma Gorgjana tixghel go qalbhom, biss dawn l-ahhar gimghatejn il fjamma lehqet il qofol tghaha. Grazzi hafna ta dan, il crew kollu tal Lehen il Belt Victoria, w lil dawk kollha li taw semmhom, biex din veru tkun l-aqwa festa go Ghawdex u Malta. Grazzi Viva l- Kbir San Gorg w ta l- Istilla.

George Xerri

Mississauga Ontario,
Canada.

Doris Formosa
Castlereagh, NSW

16-Jul-2011 05:54:31

Dear Maria, George , Auntie, Carmino and Family, Charlie and Marian, Victor and Carmen and Family. Wish you all the best for the Feast of St George. I wish i was there with you. Enjoy the Feast! From Your Sister, Doris

Carmel Attard
Sydney, Australia

13-Jul-2011 04:09:58

Wishing you all a Happy Feast, wishing i was there with you all celebrating with my family and friends. Big Happy Feast to the Scicluna Family!! Miss you all. My thoughts will be with you all!

Carmel Camilleri
Attard

11-Jul-2011 12:12:30

Nawgura lil Gorgjani kollha l-festa t-tajba. Jiena ser
nitla ghall-festa mill-Hamis, sadanittant qed insegwi bl-internet grazzi ghall-voluntiera tal-LBV. Din hija t-30 sena tieghi li nigi ghall-ikbar festa f'Ghawdex, organizzta b'serjeta u b'originalita. Nawgura li tkomplu mexjin hekk ghaliex il-muzika u l-kant fil-Bazilka Gorgjana huma originali u fi klassi ghalihom. Nifirhu b'San Gorg Megalo Martri l-Patrun taghna lkoll u tal-kumplament tad-dinja fejn jigi meqjum b'ghozza u bl-akbar solennita. Narakom. Viva San Gorg taghna!!

FORMOSA Jean-Louis
France

01-Jun-2011 18:50:53

A French National with Maltese ancestors (up to the XV° century, all from Gozo), I would congratulate you for your site, your kindness and friendship. I am very interested in your Museum Project and I will soon send you a contribution towards this important achievement.

First |  Previous |  5  6  7  8  9 10  11  12  13  | Next |  Last