Meetings for Holy Communion and Confirmation Candidates

 

LAQGĦAT TA’ KATEKEŻI FIL-PARROĊĊA 2016-2017

għall-kandidati tal-Ewwel Tqarbina u l-Konfirmazzjoni

Minn Jannar sa Mejju, kull nhar ta’ Ħamis, fiċ-Ċentru Parrokkjali